Bî-baht Olanın Bağına Katresi Düşmez

 

"Yok hocam, abartmıyorsunuz, şanssızlığınız dışarıdan da görülüyor" dedi.

Hâlim herkese ayandı. Aklıma Ziya Paşa'nın Bağdatlı Ruhi'ye ait;

Bir katre içen çeşme-i pür-hün-ı fenadan
Başın alamaz bir daha bârân-ı belâdan

mısralarından mülhem,

Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez, 
Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan.

beyiti geldi. Öyle ya, Bağdatlı Ruhi'nin dediği gibi faniliğin kan dolu çeşmesinden içmişsek, yani dünyaya bir kere gelmişsek başımızı bela yağmurundan kurtaramayız. Ziya Paşa bu durumu biraz daha müşahhaslaştırarak gökten yağmur yerine inci ve elmas yağsa talihsiz adamın bağına bir damlasının bile düşmeyeceğini ifade eder ki sanırım içinde bulunduğum durum da tam olarak buydu. 

Umursamadım, karlar erimese de bahar bahardır deyip açmaya durdum. Durup dururken dürr ü güher yağmuruna ihtiyacım yoktu zaten. Ancak bana, emeğimin karşılığı olan dürr ü güher dahi nasip olmuyordu ki sanırım;

Nusha-i aşufte-i divan-ı ömrüm sorma hiç,
Hat galât, mana galât, imlâ galât, inşa galât

(Ömür defterimin değersiz sayfalarını hiç sorma, Yazımı yanlış, anlamı yanlış, imlası yanlış, yapısı yanlış) 

veya;

Mecnun ki fena deştini seyretti seraser
Gamhaneme geldi, dedi halin ne birader

(Dünyanın çöllerini baştan başa gören, onca zorluğa tahammül eden Mecnun bile benim çile dolu evime uğradığında "bu ne haldir be birader" dedi.)

mısraları benim ahvalime daha uygundu. Oysa benim, şairin Veziriazam Rüstem Paşa için dediği; 

Olacak bir kişinin bahtı kavî tâlihi yâr 
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar

(Kişinin iyi talihi kendine yar olunca üzerindeki bit bile onun işine yarar.)

kabilinden bir talih beklentim yoktu tabii ki. Ancak yokluğu bari dışarıdan görülmesindi...

Şu Rüstem Paşa'nın talihi de ne talihmiş.

Belki tarihten, belki televizyon dizisinden malum, Veziriazam Rüstem Paşa.  Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı... 

Kendisi saraya damat olarak seçildiğinde hasımları "Rüstem Paşa cüzzamlıdır" diye bir söylenti çıkarırlar. Padişah bu söylentinin doğru olup olmadığını anlamak için hekimbaşını Rüstem Paşa'ya gönderir. Hekimbaşı Rüstem Paşa'nın elbisesinde bit bulur. Cüzzam hastalarında bit barınmadığından  Rüstem Paşa'nın cüzzam olmadığına kanaat getirerek durumu padişaha bildirir. Bu olay üzerine söyleyeni belli olmayan şu mısralar halk arasında dolaşır;

Olacak bir kişinin bahtı kavî tâlihi yâr 
Kehlesi dahi mahallinde anın işe yarar

Kim bilir belki de talihsizliğimiz bit eksikliğindendir. :) 

Yorum Gönder