Çalışkan Olmak

 Çalışkan Olmak

         
İnsan kendi değerini ancak çalışarak koruyabilir der Lev Nikolayeviç Tolstoy. Gerçekten de insan aklıyla, zekasıyla, diğer varlıklar üzerindeki iradesiyle yaratılan en üstün varlıktır. İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan akıl, zeka ve düşünme kabiliyeti ancak çalışmakla kendini gösterir ve insan bu şekilde üstünlüğünü korur. Çalışmak akıl, zeka ve düşünce gücünün kişiyi belirli bir hedefe yönelik olarak eyleme geçirmesi durumudur.

    Akıl ve düşünce gücü hayalleri doğurur. Zeka hayalleri gerçekleşebilir kılar. Bu hayalleri gerçekleştirebilecek yegane güç çalışmaktır. Sadece aklın ve zekanın gücü ile başarılı olmak mümkün değildir. Zira bu güçlerin eyleme dönüşmesi çalışmayı gerektirir. İnsan çalışarak aklının gücünü ve zekasının keskinliğini test eder. Çalışan insanın, çalışmasına bağlı olarak aklı, düşünce gücü ve zekası gelişmeye devam eder.

    İnsanın kendisine, ailesine, çevresine, geçmişine ve geleceğine karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çalışması şarttır. Hangi konumda olursa olsun insanın yaptığı işte “iyi” olarak nitelendirilmesinin tek yolu çalışmaktan geçer. Çalışan, çalışmayı seven ve sorumluluklarını yerine getiren öğrenci iyi bir öğrencidir. İyi bir usta çok çalışıp işinin nasıl yapılması gerektiğini öğrenen ve işini hakkıyla yapan kişidir. İyi bir avukat, iyi bir doktor, iyi bir mühendis çalışarak işinin gerekliliklerine hakim olmuş ve yine çalışarak bu gereklilikleri uygulamayı görev edinmiş kimsedir. İyi bir sokak, iyi bir mahalle, iyi bir şehir, iyi bir ülke, iyi bir gelecek ancak iyi çalışmanın sonucunda ortaya çıkar.

    Çalışan insan gücü elinde tutan insandır. Çünkü onun çalışkanlığı ile aşamayacağı herhangi bir engel yoktur. Bu sebeple çalışkan insanlar hiçbir şeyi gözünde büyütmezler. Onlar bilirler ki sanayide, teknolojide, tıpta ve diğer tüm alanlarda insanlığın geldiği nokta çalışmanın sonucudur. Çalıştıkça gelişme ve ilerleme sürecek, bu gelişme ve ilerlemede pay sahibi olan çalışkan insanlar da güçlü olmaya devam edeceklerdir.

    Çalışmadan çok düşük bir ihtimal de olsa zengin olma şansınız olabilir ancak başarılı olma ihtimaliniz yoktur. Başarı ancak çalışan ve çalışmayı seven insanların ulaşabileceği bir hedeftir. İnsanlık sahip olduğu her türlü ilerlemeyi çalışkan insanların başarılarına borçludur. Bu sebeple tarih zengin insanlardan değil başarılı olmuş çalışkan insanlardan bahseder. Zira onlar çalışkanlıkları ve başarıları ile insanların geleceğine ışık tutmuşlardır.

    Çalışmanın zıddı olan tembellik insanın kendi kapasitesini kullanması için harekete geçememesi durumudur. Akıl, zeka ve düşünce gücüne sahip olduğu halde onları gerektiği gibi kullanamayan veya iradesi zayıf olduğu için harekete geçemeyen insanlar başarılı olamazlar. Anı yaşamayı seven, çalışmaktan hoşlanmayan, yapması gereken işleri sürekli erteleyen ve sorumluluk almaktan kaçınan bu insanlar sosyal hayatta söz sahibi olamazlar ve başarılı insanların gölgesinde bir hayat sürmek durumunda kalırlar.

    İnsan onuruna ve gururuna yakışan ve insanın mutlu olmasını sağlayacak olan şey hayata karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çalışmaktır. Unutmamak gerekir ki başarılı olmak satın alınamayacak bir mutluluktur ve tek sermayesi gerektiği gibi çalışmaktır.

Yorum Gönder