Arkadaşlığın Önemi

     
Arkadaşlık nedir?   
Arkadaşlık güven, saygı ve sevgi üzerine kurulan, duyguların ve düşüncelerin karşılıklı olarak en iyi şekilde paylaşıldığı, anlaşıldığı ve desteklendiği insani ilişkilerdir. Arkadaşlar sadece varlığıyla bile birbirlerine huzur, mutluluk ve güven verir. Sosyal ve çok yönlü bir varlık olan insanın içinde bulunduğu iyi veya kötü her durumda sığınacağı en güvenilir ve en teskin edici liman arkadaşlarıdır. Böyle bir limana sahip olmayan kişiler yaşadığı zorluklar ve duygusal fırtınalar karşısında çok çabuk yıpranarak kendilerine olan güvenlerini kaybederler. Bu bakımdan arkadaşlık kişinin karakterine, hayata bakışına ve kendi dünyasını şekillendirmesine yön veren en büyük etkenlerden birisidir.

        İyi bir arkadaşa sahip olmak için iyi bir arkadaş olmak gerekir. İyi bir arkadaş olmanın yolu da iyi bir birey olmaktan geçer. Çıkarcılık ve bencillik iyi bir arkadaşlığın önündeki en büyük engellerdir. Çünkü arkadaşlık, kişilerin duygusal veya maddi bir çıkar ilişkisine dayanmadan her zaman birbirinin yanında olmaları ve birbirini desteklemeleri durumudur. Sadece kendi duygularına göre hareket eden ve etrafındakileri buna zorlayan, yardıma muhtaç olduğunda veya bir gün yardımına ihtiyacım olur düşüncesiyle çevresi ile iyi ilişkiler kuran insanlar gerçek bir arkadaş olamadıkları gibi gerçek bir dost da bulamazlar.

        Arkadaşlığın olmazsa olmazı fedakarlıktır. İyi arkadaşlar arkadaşları için beklenti içinde olmadan, karşılıksız fedakarlık yapabilen, iyi niyetli kişilerdir. Bu fedakarlığın mutlaka maddi bir fedakarlık olması gerekmez. Arkadaşlar birbirleri için duygularını da feda edebilmelidir. Çok sevdiğiniz bir düşünceden veya bir duygudan arkadaşınız için vazgeçmek, en mutlu gününüzde arkadaşınızın üzüntüsüne ortak olmak, empati yapmak bu türden bir fedakarlıklardır.

   Arkadaşlık paylaşımcı olmayı gerektirir. İyi arkadaşlar sahip oldukları şeyleri birbiri ile paylaşmaktan kaçınmazlar. Arkadaşlığın tadı paylaşmakta gizlidir. Arkadaşlarınızla mutluluğunuzu paylaştığınızda mutluluğunuz artar. Sevincinizi paylaştığınızda sevinciniz iki katına çıkar. Üzüntünüzü paylaştığınızda üzüntünüz azalır. Sırtınızdan bir yük kalkmış gibi hissedersiniz ve rahatlarsınız. Düşüncenizi paylaştığınızda istikamet bulursunuz. Düşünceniz iyi ise desteklenir, iyi değil ise neden iyi olmadığını öğrenirsiniz. Arkadaşlık ilişkisi bu şekilde gerçekleşmiyorsa bu arkadaşlık değildir.

    Arkadaşlık saygı temelleri üzerine kurulmalıdır. Aksi takdirde iki farklı insanın birbirini kabul etmesi, birbiri için fedakarlık yapması ve paylaşımcı olması mümkün değildir. Zararlı ve kötü niyetli olmadığı sürece arkadaşlar birbirlerinin düşüncelerine ve eylemlerine saygı duyarlar. Ayrıca her insanın yaratılışından, karakterinden ve yeteneklerinden kaynaklanan kendine has yönleri vardır. Farklı yeteneklere ve özelliklere sahip iki kişi ancak birbirinin farklılıklarına saygı duyarak iyi arkadaş olabilirler. Yetenekleri ve beceriyi küçümsemek ve alay etmek dostça bir davranış olmadığı gibi insanların yaratılışından gelen özellikleri sebebiyle onları ayıplamak veya onlarla dalga geçmek sadece arkadaşlığa değil insanlığa da yakışmayan bir durumdur.

Karşılıklı güven iki insan arasındaki ilişkiyi gerçek anlamda arkadaşlığa dönüştürür. Arkadaşlar birbirine karşı her zaman ve her durumda dürüst olmalıdır. Arkadaşının sırlarını başkası ile paylaşan, arkadaşının arkasından konuşan, emin olmadığı halde herhangi bir konuda arkadaşını şikayet ve itham eden, arkadaşına verdiği sözü yerine getirmeyen ve arkadaşına dürüst davranmayan kişilerin gerçek bir arkadaş edinme ihtimali yoktur.

        Dilimizde “Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan” diye bir atasözü vardır. Bu atasözü bize arkadaş seçiminin insanın karakterine ve hayat tarzına olan etkisini çok güzel ifade eder. Arkadaşlık kişinin sosyal yaşantısına yön verir. Bu açıdan neyin gerçekten iyi, neyin kötü olduğunu bilen arkadaşlara sahip olmak çok önemlidir. Gerçek arkadaşlar iyiyi kötüyü ayırt edebilen ve arkadaşlarını bu istikamette yönlendiren kişilerdir. İyi bir arkadaş, kötü ve istenmedik alışkanlıklara yol açabilecek davranışlara karşı arkadaşlarını uyarır ve korur. Kötü davranışlar ve suçlar üzerine dostluk kurulamayacağı için birbirini kötü davranışlara teşvik eden insanların ilişkisine de arkadaşlık denilemez.

Yorum Gönder