Din anlayışı sorgulanır mı?

Hayatı, dini sorgulamadan yaşamak... Bizden istenen bu mu gerçekten? Yaratıcı din adına her şeyi sorgulamadan kabul etmemizi mi istiyor? Öyle değilse dini nasıl yaşıyoruz?

Ali Şeriati “anne, baba biz suçluyuz ” adıyla verdiği, sonradan kitaplaştırdığı konferanslarında bu konunun üzerinde durmaktadır. Din akla ve mantığa aykırı inançlarla yozlaştırılmış, gayb ve metafizik dini haline dönüştürülmüştür. Öyle ki dinin emrettiği yaşam sadece ahirete yönelik bir yaşama dönüştürülmüştür. 

Kendi dininden ve kitabından bihaber müslümanlar Allah ve ahiret korkusu ile din adına söylenen her şeyi sorgulamadan kutsal bir emir olarak kabul etmiştir. Böylece eli kırbaçlı efendiler tarafından kontrol edilen köleler yerine eli, müslümanları kendi çıkarları adına kullanmak amacıyla, kitaplı insanlar tarafından kontrol edilen, zorla değil bilakis ibadet neşvesi ile hizmet eden itiraz ettiğinde sırtında kırbacı değil, Allah, ahiret ve cehennemle tehdidi hisseden, hatta bu durum fıtri ihtiyacı olan inanç boşluğunu doldurduğu için kendini mutlu hisseden köleler oluşmuştur.

Sistemin sorgulanmaması için düşünce günah sayılmıştır. Hoş, düşünce bilgi kaynaklı olursa düşünce olur. Bu sebeple kendi kitabını dahi bilmeyen insanın neyi düşünüp nasıl sorgulayacağını bilmesi imkansızdır.

Tarih boyunca inandığımız, hatta uğruna cihat edip can verdiğimiz düşünceler genellikle bize emanet edilmiş düşüncelerdir ve her dönemin izlerini, hurafelerini taşır. Biz “hiç” olmayı kutsal saydığımızdan ve “bir şey” olmak için elimizi taşın altına koyamadığımızdan bize büyüklerimizden kalan o düşünceleri sorgulamaya bile gerek duymamışızdır.

Bir de madalyonun diğer yüzü var tabii ki. Düşünme ve sorgulama adına her şeye “bağnaz” etiketi yapıştırıp, modern olmaya çalışanların içinde bulunduğu durum. Gerçek dini bulma ve yaşama düşüncesi veyahut inkar adına aynı taasubu sergileyenlerin içinde bulunduğu durum.

Cehalet herkesi perişan eder. İnsanın gerçek anlamda bir birey olabilmesi, sorgulayabilmesi için kendini geliştirmesi, bilmesi gerekmektedir ki düşünce yetisini kullanabilsin.