Darvin, İbn-i Miskeveyh ve evrime dair

İbn Miskeveyh'e göre varlıklar hiyerarşik bir düzen göre yaratılmıştır. Bu hiyerarşiye göre maymun hayvanların en üst sınıfındadır ve yetilerini bir az daha geliştirse hayvan sınıfından en alt insan sınıfına geçer ki 10. yüzyıl İslam filozofuna göre insanlığın en alt mertebesini zenciler, Türkler ve Ye'cüc Mecüc halkı (muhtemelen Çinliler) oluşturur.

Temelde kullanılmayan organ ve yetilerin kaybolması ve aşırı kullanılanların gelişerek evrilmesini konu edinen evrim teorisinin sahibi Darwin de Türklerden geri ırk olarak bahsetmektedir.


Fiziken olmasa da varlığın yaratıcıya doğru erdemli yolculuğunu yetilerini kullanmasıyla açıklayan doğunun filozofu Miskeveyh ile bu değişimin fiziken de aynı olduğunu iddia eden batının bilim adamı (!) Darwin'in buluştukları ortak nokta aynıdır.

Zaten hem doğunun hem de batının bize düşman olduğunu bilen bir millet olarak biz de, üzerimize düşeni yapmış, ol kefere vü fecereyi bil-hakkın layık oldukları kelimelerle yad etmişizdir evelallah! Daha ne yapalım yani...  :)