İnsanın kainatın misal-i musağğarı oluşu meselesi


İnsanın kâinatın misal-i musağğarı oluşu ve dolayısı ile kendini bilen insanın kainatı bileceği görüşü yakın zamanlarda yazılan kitaplarda yer alsa da bu görüşün aslı Şii - İsmailiye sempatizanı İhvan Es-Safa cemaatinin 10. yüzyılda yazdığı risalelerde geçmektedir. Bu grup felsefeyi dinin tamamlayıcısı olarak görmekte ve onun insanı ilahi hayata hazırladığını iddia etmektedir. İslam tasavvufunda da karşımıza çıkan ölümle ruhun aslına dönmesi ve ölümün vuslat ve bayram sayılması gibi durumların helenistik felsefede de (neo-platon, neo-pythagoras) de var oluşu düşündürücüdür.