Divan Şairi ile Sohbet... Failatün Failatün...

Failatün failatün feûlün
Öyle değil,
Sığmaz özgürlüğüm kalıplarına
Farklı şeyler bırakmalı yarına.

Mefailun mefailun feûlün
Yok yok,
Bırak düşüncemi, özgürce
Dolaşsın cümlelerde
Gönlünce.

Mef’ûlü mefâîlün feûlü
Hayır dedim ya,
Nedir bu ince elemek sık dokumak
Gönlümün istediği
Düşünmeden konuşmak.

Feûlün feûlün feûlün feûl
Tamam,
Kabul ediyorum üstadsın
Bırak da zamane
Özgürlüğü tatsın.

Müfte’ilün fâilün müfte’ilün fâilün
İyi,
Ancak o değil tarzım
Okunsun yeter benim
Yazım.

Mef’ûlü mefâîlün mef’ûlü feûlün
Tamam ama
Ruhum sıkılır benim
Yapamam, terk ederim.

Müstef’ilâtün müstef’ilâtün
Yeter!
Sen bir oya gibi örerken dili,
Şair olamaz ki ben gibi biri.

Yorum Gönder