Bilimsel bulgular ve dinsel güdüler...(Oldukça bilimsel bir yazı(!))


ToplumSAL ve gelenekSEL olarak dinSEL ve paraSAL konularda çok bilimSEL olamıyor, duyguSAL ve içSEL davranıyoruz. KalıtSAL ve önyargıSAL kavramlarımızı eğitSEL bulguların önünde tutuyoruz. BireySEL ve kütleSEL olarak KamuSAL alanlarda dinSEL bir obje olan başörtüsü ısrarı, uluSAL olarak dogmaSAL düşüncelere bakış açımızı en iyi görSELleştiren örnektir!

DinSEL konuları sadece tepkiSEL yöntemle savunanların hiçbir mantıkSAL yanı yoktur. BelgeSEL ve bulguSAL olmayan hiçbir şey kanıtSAL olamaz. DinSEL olgular fizikSEL olarak değil sadece ruhSAL rahatlamalar için bir yöntemdir.

Yeterince bilimsel oldu.. Adımı da ŞanSAL olarak değiştirsem mi nedir?

Bilimi ve dini birbirine ters gösterenlere ve bilimi sallı selli birkaç söz kullanmak sananlara ithaf olunur!

Yorum Gönder