Ehlibeyt mi ehlibeyit mi?


Eğer kastedilen peygamberimizin (SAV) ailesi veya ailesinden biri ise kullanılacak kelime "ehlibeyt"tir.

"Ehlibeyit" diye yazılanın veya "ehlibeyit" kelimesiyle kastedilenin ne olduğu husuna gelince...

Beyit ehli manasında kullanılmış olabilir. (!) Ancak beyit konusunda ehil olanlar için kullanılacak kelime bu değildir. Bu kişiler için gazelhan demek daha doğru olur. :) Zira beyit, gazeli oluşturan ve iki mısradan oluşan nazım parçasıdır.
Mesala Nedim'e ait:

Bu şehr-i Sıtanbûl ki bî-misl-ü behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır.

(Bu İstanbul şehrinin eşi benzeri yoktur. Onun bir parça taşına bütün acem mülkü fedadır)

veyahut Nabi'ye ait:

Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre,
İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.

beyitleri edebiyatımızın muhteşem örneklerindendir.

Yorum Gönder