Seyr-ü sülük müslümanlık, din, temsil ve sair üzerine