Denize düşen yılana sarılır!


Yeniçeri... Bir zamanlar dünyayı dize getiren ordu-yu hümayun uzun süredir devlet yönetimiyle, siyasetle uğraşıp padişahın işine karışmakta... Her şeye itiraz edip sürekli saraydan kelle istemekte...
Yeniçeri... adı yeni ama düşüncesi kokuşmuş... yok mudur bu dertten kurtulmanın çaresi?

Genç Osman'ın başına gelenler diğer padişahları yıldırıyor... Çözüm bulunamıyor bir türlü..

Ve nihayet Sultan 2. Mahmud yeniçeri ocağını lağvediyor.

Devlet-i ali ordusuz.. Yeni ordu için hazırlıklar başlıyor.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa... Mısır valisi.. Okuma yazma bilmez ama tam bir paşa... Emrindeki ordu ve donanma devletinkinden daha güçlü..

Mora'da çıkan isyanı bastırır ve devletten Mora ve Girit valiliğini ister. Bu isteği karşılık görmeyince alır ordusunu zaten ordusuz olan devlet-i alinin payitahtı İstanbul'a yürür.

Hünkar 2. Mahmud çaresizdir. Ne bir ordusu vardır ne de valisini durduracak gücü... Fransa, İngiltere yardım etmeye yanaşmamaktadır..

Tek çare kalmıştır hünkar için. Acı verse de tek çare... Ve hünkar tarihe düşecek 'DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR' veciz sözünü söyleyerek o güne kadar herhangi bir ilişkimiz olmayan Rusya'yı yardıma çağırır.
Rus donanması gelir. İstanbul'a demirler. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bastırılır...
Gerçektende yılana sarılmıştır padişah. Bu yardım karşılığı Ruslarla 'Hünkar İskelesi antlaşması' imzalanır.

Ve bundan sonraki dönemlerde yılan dişini göstermeye başlayacaktır artık...

Yorum Gönder