Har vurup harman savurmak!


Har; merkep, eşek manasında Farsça kökenli söz.
Eşek sözünün kabalığından mıdır nedir har sözünün eski şairlerimiz tarafından pek çok kez kullanıldığına şahit oluruz.

Hatta divan edebiyatı şairlerimizden Şeyhi'nin 'Harname' adlı bir mesnevisi bile mevcuttur.
...
Bir eşek var idi zâif ü nizâr

Yük elinde kat'i şikeste vü zâr
...

Bu mısra eşekten 'eşek' olarak bahsedilen nadir mısralardan birisidir.

İçinde eşekten 'har' diye bahsedilen tek şiir 'Harname' değildir. Ziya Paşa'nın, yaptığını adam gibi yapamayanlara nazire olarak yazdığı şu beyitte de eşek yerine har kullanılır:

Asiyab-ı sengi'yi bir HAR da olsa döndürür,
Döndürür ama, mili kırar çarka s_çar harebeye döndürür.

(Değirmen taşını bir eşek bile döndürür. Döndürür ama mili kırar çarka pisler... velhasıl işin içine eder.)
Şair haklı. Nitekim dilimizde de istediği gibi hareket edip ahkam kesenler veya savurgan davrananlar için kullanılan 'har vurup harman savurmak' diye bir deyim yok mudur?

Yorum Gönder