Hakaret edene ne yapılmalıdır?


Efenim bendeniz oldum olası hakareti kulun aczine yorarım. Ne hakkı ne de diyecek lakırdısı olan bazı zevat, kerih sözleri kendilerine göre makul bir savunma veya saldırı silahı olarak kullanabilirler.

Bu durum söz konusu zevatın acizliğinin apaçık delilidir. Bu acizlik aslında kocaman bir cehaletin tezahürüdür.


Bazıları her ne kadar mürekkep yalayıp ilimden nasiplendiğini söylese de 'eşeğe altın palan vurulsa eşek yine eşektir' sözünü ispatlar nitelikte davranmaktadır.

Bu tür davranışları Üstad Necip Fazıl mimsiz medeniyete benzetir.

Velev ki kulun medeniyetinde 'mim' yok, ki mimsiz medeniyet deniyettir, velev ki kul kendisini densizliğiyle ifade etmek istiyor..

Efendim bu durumda deniyeti kulun cehaletine veyahut fıtratına yormak lazımdır!

Ancak, medeniyetinde hem 'mim' hemde 'dal' olmayanlar (me, de) niyeti bozmuş kişilerdir ki asıl problem güruh bunlardır!

Yorum Gönder